ส่งมอบโครงการผลิตน้ำ

    บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ทำพิธีส่งมอบโครงการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากประปาภูเขาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส จ.น่าน อย่างเป็นทางการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมส่งมอบแก่ตัวแทนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า,โรงเรียนบ้านสันเจริญ และโรงเรียนราษฎร์พัฒนา โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.แม่จริม จ.น่าน เมื่อวันก่อน