เยาวชนไทยโชว์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขัน Deloitte SEA Tax Challenge 2017

    เยาวชนระดับปริญญาตรีจากประเทศไทย ประสบความสำเร็จบนเวทีระดับอาเซียนอย่างงดงาม โดยสามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 (Runner Up) และ Best Writer ประเภทบุคคล ในการแข่งขัน Deloitte SEA Tax Challenge 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ Deloitte University Asia Pacific campus ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้ มีเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศมากกว่า 2,500 คน

    สำหรับเยาวชนจากประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัล Runner Up ประเภทบุคคล และ Best Writer มาได้นั้น ได้แก่ นายดลเดช ชึตต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเงินรางวัลรวม 800 ดอลลาร์สหรัฐ

    โดยนายดลเดช กล่าวว่า “การได้ร่วมการแข่งขันในเวทีระดับอาเซียนครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าและหาได้ยาก ผมเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของผู้เข้าแข่งขันทุกคนนั้นไม่ได้หวังที่มูลค่าของตัวรางวัล แต่เป็นเรื่องของโอกาสที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขันบนเวทีระดับอาเซียนได้มาหาความรู้และประสบการณ์ ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมกับมืออาชีพและเพื่อน ๆ ซึ่งจุดนี้ผมให้ความสำคัญมากที่สุด”

    “ขอขอบคุณบริษัทดีลอยท์ที่จัดการแข่งขันนี้ขึ้น ผมและเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย และอยากเชิญชวนให้เพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาร่วมกิจกรรมเมื่อมีการจัดแข่งขันในปีต่อๆไปครับ” นายดลเดชกล่าว

    บริษัทดีลอยท์ ได้จัดการแข่งขันอภิปรายเชิงธุรกิจที่ชื่อว่า Business Challenge ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความหลากหลายในมุมของธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า Tax Challenge โดยผู้ชนะการแข่งขันของประเทศไทยในแต่ละปีจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันร่วมกับนักศึกษาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป