มูลนิธิพีแอนด์จีสานต่อพระราชดำริ เดินหน้าส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลครบ 88 สนามถวายเป็นพระราชกุศล

    88playgroundsforking-banner-for-pr

    สานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับ “พีแอนด์จีประเทศไทย” และ “มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม” ที่เดินหน้าส่งมอบ “สนามเด็กเล่นรีไซเคิล” ของขวัญสีเขียวเพื่อการเรียนรู้ ในโครงการ “สนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะมาร่วมส่งมอบสนามเด็กเล่นสนามที่ 88 เพื่อปิดโครงการฯ และน้อมถวายเป็นพระณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จตุจักร กรุงเทพมหานคร