พีแอนด์จี ประเทศไทย ส่งความสุขต่อเนื่อง สานฝันโครงการ “ของขวัญสีเขียว” ส่งมอบสนามเด็กเล่นให้เด็กพิการ

    Logo_88-recycle-playgournd

    พีแอนด์จีประเทศไทย และมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ส่งมอบ“ของขวัญสีเขียว” เพื่อเป็นของขวัญแห่งการเรียนรู้ของเด็กในโครงการ “สนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยในตอนนี้ได้ส่งมอบสนามเด็กเล่นคืบหน้าไปกว่า 70%ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ล่าสุดเตรียมส่งมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นี้ เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, มูลนิธิ 3 อาร์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย