โฮมโปร ESG 100 Certificate

  IMG_2073_mail

  นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   นำทีมผู้บริหารระดับสูง รับประกาศนียบัตร  “Certificate of ESG 100 Company” จาก   ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอน จาก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะที่โฮมโปร เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และเป็นศูนย์ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์  และฉลากคาร์บอน นับเป็นความภาคภูมิใจในการพัฒนาความยั่งยืนต่อองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ โฮมโปรสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

   

  นับจากซ้าย

   

  นางสาววรรณี  จันทามงคล

  นายวีรพันธ์  อังสุมาลี

  นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์

  นางสาวอรพินศิริจิตเกษม
  นายณัฏฐ์ จริตชนะ