วิน วิน ครีเอท พร้อมขายสื่อโฆษณาในปั๊มปตท. กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ชูจุดแข็งสื่อโฆษณานอกบ้านที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

  win win create 4

  บริษัท วิน วิน ครีเอท จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานบริหารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานีบริการน้ำมันปตท. ที่มีร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลเว่นให้บริการอยู่ภายใน จำนวนกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสิทธิ์การเป็นผู้ดำเนินการด้านการตลาดและขายสื่อโฆษณาหลักทั้งหมดเป็นของวิน วิน ครีเอท แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา

  นายสุรชัย ตั้งใจตรง ประธานบริหาร บริษัท วิน วิน ครีเอท จำกัด ได้เล็งเห็นช่องทางและโอกาสขยายสื่อโฆษณา ณ จุดขาย จึงได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 450 ล้านบาท ในการเดินหน้าพัฒนาและติดตั้งสื่อโฆษณา ในสถานีบริการน้ำมันปตท. ให้ครอบคลุมทุกสถานีบริการน้ำมันทั้ง 500 แห่งที่ได้รับสัมปทานจากปตท. นาน 10 ปี เพื่อลุยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ นับว่าเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการสื่อในสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

  นายพงศ์พิรัชย์ ธาดาจิรภาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ครีเอท จำกัด กล่าวว่า “วิน วิน ครีเอท เป็นผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการด้านการตลาดและขายสื่อโฆษณาทั้งหมดที่เราได้รับสัมปทานมาด้วยตนเอง เพราะเรามีความพร้อมทั้งในด้านของสื่อและทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถให้คำแนะนำที่ดีและให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ด้วยจุดแข็งของสถานีบริการน้ำมันปตท. ที่โดดเด่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างครบครัน จะช่วยขับเคลื่อนให้สินค้าของลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน”

  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ติดตั้งในสถานีบริการน้ำมันปตท. แต่ละสาขา ประกอบด้วย ป้ายมินิบิลบอร์ด
  (Mini Billboard-LED Lightbox) 2 จุด และป้ายมัพปี้ (Mupi-LED Lightbox) 4 จุด รวมเป็นสื่อโฆษณาทั้งสิ้น 6 จุดในแต่ละสถานีบริการ โดยจุดเด่นของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ คือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ และสถานีบริการน้ำมันปตท. ยังเป็นแบรนด์ที่ได้ความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 และมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนกว่า 50 ล้านคนต่อเดือนทั่วประเทศ พร้อมชูกลยุทธ์การติดตั้งสื่อในจุดที่สามารถดึงดูดสายตาได้ทุกพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันปตท. จึงเป็นเครือข่ายสื่อที่ทรงพลังและสร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีลูกค้าจองพื้นที่สื่อโฆษณามากกว่า 50% โดยลูกค้ากว่า 60% จะเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาคือ กลุ่มยานยนต์ ธุรกิจประกันภัย การสื่อสารและธนาคาร และกลุ่มราชการ