มิตรผลครบรอบ 60 ปี จับมือกฟผ. ในโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ มอบโอกาสทางการมองเห็นแก่ผู้มีปัญหาทางสายตากว่า 600 ชีวิต ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานกลุ่มมิตรผล

    กลุ่มมิตรผล

    นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนในโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ เป็นจำนวน 699,999 บาท ให้แก่ นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อมอบแสงสว่างให้ดวงตา แสงสว่างให้ชีวิต แก่ชาวไร่และประชาชนผู้มีปัญหาทางสายตากว่า 600  คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานของกลุ่มมิตรผล ณ อุทยานมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้