“ตลาดยิ่งเจริญ” ติดป้ายรับรองเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK)

     

    ปศุสัตว์โอเค

    นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ค้าเนื้อสัตว์ ตลาดยิ่งเจริญ ให้การต้อนรับ น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมติดป้ายตราสัญลักษณ์ เนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) เพื่อเป็นการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี ไร้สารพิษ มีต้นทางกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่มาจากระบบฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้