กลุ่มมิตรผล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก Bonsucro ผู้ผลิตน้ำตาลรายแรกของไทยและรายที่สองในเอเชีย บทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่คุณค่าการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

    ????????????????????????????????????

    คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล, คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานอ้อย และ คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน พร้อมด้วยคุณวิชรัตน์ บุปผาพันธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานอ้อย และ คุณวิชิต นิเวศน์รังสรรค์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว กับใบรับรองมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลระดับโลกจาก Bonsucro ที่มิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิได้รับเป็นรายแรกในประเทศไทยและรายที่สองในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้รูปแบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farm) ที่กลุ่มมิตรผลได้นำมาใช้ในการจัดการไร่อ้อย รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลิตน้ำตาลที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ้อยของไทยเพื่อสร้างความยั่งยืนและให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป