ทางเลือกในการออมเงินด้วยดอกเบี้ยสูงสุดกับ ธนาคารธนชาต

    ธนาคารธนชาต เพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้ลูกค้า ออกเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี และประจำพิเศษ 10 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี ตอบโจทย์ผู้ที่ยังไม่มั่นใจทิศทางดอกเบี้ย และมองหาการลงทุนที่เหมาะกับความต้องการของตัวเอง พร้อมรับดอกเบี้ยสูงและรวดเร็วทันใจทุกเดือน

    นายอนุรักษ์ ตันติพิพัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกิจการชำระเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฝากเงิน โดยการเพิ่มทางเลือกระยะเวลาการออมที่หลากหลาย รับดอกเบี้ยสูงและรวดเร็วทันใจทุกเดือน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ฝากเงินกลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน

    โดยเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาทแต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี

    ทั้งนี้ เงินฝากประจำพิเศษทั้ง 2 ระยะเวลาฝาก รับฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาทต่อรายการฝาก เลือกรับดอกเบี้ยทันใจแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันตามที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ

    ผู้สนใจเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาตกว่า 600 สาขา ทั่วประเทศ โทร. 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th และ www.facebook.com/thanachartbank