ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทุกรุ่น ร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนฯ “38 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ กุหลาบคืนสวน”

    ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียน   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ โดยนายการุณ แก่นรัตนะ นายกสมาคม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ, มูลนิธิฯ, ชมรมครูเก่าฯ, และเครือข่ายผู้ปกครองฯ ดำเนินการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนฯ “38 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ กุหลาบคืนสวน” เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนฯ และเฉลิมฉลอง ในวาระสำคัญที่โรงเรียนฯ ครบรอบ 38 ปี ในวันพุธที่ 30 มีนาคม  พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยจัดกิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาโรงเรียนฯ ในภาคเช้า เวลา 08.39 น. ณ หอประชุมสิรินธราลัย และกิจกรรมภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นงานคืนสู่เหย้า “38 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ กุหลาบคืนสวน” บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างครูเก่า ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรหลัก รวมทั้งชุมชนผู้ให้ การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียนฯ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และประกอบ    คุณงามความดีแก่สังคม และประเทศชาติ จึงขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

    ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองโต๊ะได้ที่ นายศิริชัย  พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการฯ โทร. 089-893-9125, 02-583-8311 ต่อ 9282 สำหรับศิษย์เก่า สำรองโต๊ะได้ที่   คณะดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าฯ โทร 081-899-1944