“โรงพยาบาลศิครินทร์ จับมือ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชวนคนไทยร่วมทำบุญโครงการผ่าตัดเด็ก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดปีที่ 7

  1 ใต้ภาพสังคม

  “โรงพยาบาลศิครินทร์” ภายใต้การนำของ นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ  พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นายเสนีย์ กล่าวถึง โครงการผ่าตัดเด็ก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้วนี้ โรงพยาบาลศิครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและการให้ความช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัด ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ และการให้โอกาสผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสได้รับการดูแลรักษา ในนามตัวแทนโรงพยาบาลศิครินทร์ พร้อมร่วมเป็นสื่อกลางในการอำนวยความสะดวก และการที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องและดีที่สุด

   

  ด้าน นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า  จากที่ได้ทำการรักษาผู้ป่วยในโครงการฯ เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ก่อนได้การรักษาจะมีอาการเหนื่อยง่าย หายใจเร็วกว่าปกติ หัวใจเต้นเร็ว เป็นหวัดบ่อย ถ้าออกแรงมากๆ ร่างกายจะเป็นสีเขียว หลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีพัฒนาการในการเจริญเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้   และจากการจัดโครงการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 6 ปี ทำให้เราภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กและผู้ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวนทั้งสิ้น 131 ราย และยิ่งมีความตื้นตันใจมากเมื่อได้ยินคำว่า “ขอบคุณ” จากการติดตามผลการรักษาของน้องๆ และผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และก่อนหน้านี้เราก็ได้จัดงาน โครงการ Sikarin Mini Marathon เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้มาร่วมเดิน-วิ่ง จำนวนมากกว่า 5,000 คน  โดยได้รับเงินสมทบทุน จำนวน 700,000 บาท นับเป็นเรื่องน่ายินดีและถือเป็นกุศลมากๆกับการให้โอกาสเด็ก  เราจึงขอเชิญชวนประชาชนให้ช่วยกัน เผยแพร่โครงการดีดีนี้ ให้ทุกครอบครัว ทั้งคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆที่อยู่ในวัยเสี่ยง มารับการตรวจคัดกรองกันเยอะๆนะครับ นายแพทย์อติรัชต์ กล่าวทิ้งท้าย

   

  โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอเชิญประชาชนคนไทยพาลูกพาหลานที่อยู่ในภาวะเสี่ยง มาเข้ารับการตรวจโดย มีกำหนดวันตรวจคัดกรองเด็กใน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด” ปีที่ 7 สามารถเข้ารับการตรวจจากหน่วยแพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559   ณ อาคาร 3  ชั้น 8  โรงพยาบาลศิครินทร์ งานนี้รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1728 หรือ www.sikarin.com